Ourhome Vietnam ủng hộ các bài post nhằm :

Giới thiệu các website liên quan tới Leehom
Giới thiệu các website liên quan tới lịch sử , văn hóa , nghệ thuật, từ thiện
Giới thiệu những website bổ ích, có tác dụng giúp các thành viên nghiên cứu , học tập hay giải trí
Giới thiệu website các nghệ sĩ khác và website fanclub của các nghệ sĩ khác

Những bài viết đơn thuần mang tính chất quảng cáo , không liên hệ gì đến Ourhome Vietnam do các thành viên mới , đăng kí chỉ nhằm mục đích post quảng cáo sẽ bị xóa hoặc di chuyển không cần báo trước. Nếu thành viên tiếp tục đăng những loại quảng cáo này sẽ bị xóa nick không cần báo trước.